Jurnal Ilmiah

Jurnal Ilmiah

Jurnal Pengabdian Masyarakat

Jumat Pendidikan: Jurnal Pengabdian Masyarakat (E-ISSN: 2774-7921)

Jumat Ekonomi: Jurnal Pengabdian Masyarakat (E-ISSN: 2774-6755)

Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat (E-ISSN: 2774-7964)

Jumat Pertanian: Jurnal Pengabdian Masyarakat (E-ISSN: 2774-8537)

Jumat Informatika: Jurnal Pengabdian Masyarakat (E-ISSN: 2774-8529)